top of page

בית ברעות

עיקר השיפוץ התמקד בפתיחת הבית אל הגינה שתוכננה מחדש במסגרת השיפוץ. יצרתי פתחים חדשים והרחבתי פתחים קיימים.

המבואה החיצונית סופחה לבית, ומוקמו בה ארון מעילים ואחסון שהיה נחוץ.

במטרה ליצור כיוון אור ואוויר נוספים לבית, הדלתות לבית תוכננו בשקיפות מירבית, בשילוב חלונות כחלק מהדלת.

לאזור פינת האוכל תוכננה ספריה גדולה הכוללת אחסון סגור, על רקע קיר המגיע עד שיפוע הגג ונצבע בכחול - ויצר בשילוב עם העץ אופי מיוחד לאזור זה.

השביל המוביל לכניסה החדשה רוצף באבן בזלת טבעית בחיתוך ובדוגמת ריצוף המזכירה ערי ימי ביניים באיטליה, ומשלים את סגנון הגינה הים תיכונית.

נגרות – חגי אורגיל

צילום – שי בן אפרים

bottom of page