top of page

דירה במבשרת

דירה קטנה ומאתגרת תכנונית, שנרכשה בזכות הנוף המרהיב של הרי ירושלים עליו היא משקיפה. השיפוץ הכולל הפך את הדירה לאי חמים ואירופאי (בעלי הדירה חיו שנים רבות  באירופה, וביקשו לשחזר את חמימות ואופי הבתים שם). הרצפה חופתה בפרקט אלון. נגרות מטבח כללה תכנון אי נייד על גלגלים לעבודה ולאכילה, וארונית תלויה לאוסף כלי פורצלן עתיקים שיקרים לבני המשפחה.

נגרות – חגי אורגיל

צילום – שי בן אפרים

bottom of page